Zásady ochrany osobných údajov

Admin august 14, 2017 Zobrazení 174

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Spracovávanie osobných údajov sa riadi zákonom o ochrane osobných údajovna základe právnych predpisov Slovenskej republiky.

Kontaktné informácie

Vaše poznámky týkajúce sa tejto zásady o ochrane osobných údajov sú pre nás dôležité. Pokiaľ sa domnievate, že nenakldáme s osobnými dátami podľa noriem, alebo pokiaľ si chcete prezrieť či skontrolovať, alebo upraviť svoje osobné údaje, prosím kontaktujte nás prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Zbieranie osobných údajov

Pri aktívnom používaní týchto stránok sa môže stať, že budete poskytovať osobné údaje totalne.ws. V súvislosti so zhromažďovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek informácia, ktorou je možné identifikovať osobu, avšak nie meno, názov, obchodná adresa, telefónne číslo zamestnancaspoločnosti. Čiastočne používame tzv. cookies, aby nám pomohli identifikovať vašu online návštevu na našej stránke. Cookie je malý textováý súbor, ktorý je uložený na vašom počítači a pomocou ktorého môžeme vyhodnotit informácie o vašom používaní tejto webovej stránky. Informácie slúžia k zlepšeniu užívateľského prostrediaa obsahu internetovej stránky pre vaše väčšie pohodlie pri jej prezeraní. So všetkými osobnými údajmi, ktoré sú zhromažďované bude naložené podľa zákona. Pokiaľ máte nastavený váš počítač aby vás varoval pred cookies, mali by ste obdržať správu pred prijatím cookies. Môžete prijatie odmietnuť, avšak mali by ste vedieť, že nielen naša stránka, ale i ďaľšie obľúbené stránky nemusia správne pracovať, ak cookies odmietnete.

Okrem toho, táto stránka pracuje s podporou Google Analytics, webovou analytickou službouposkytovanou spoločnosťou Google Inc.. Informácie o používaní služby Google Analytics nájdete na stránkach www.google.com.

Použitie a zdielanie osobných údajov

S výnimkou prípadov, kedy sme zo zákona povinní poskytnúť osobné údaje (napr. súdom, štátnym subjektom, orgánom činným v trestnom konaní, ktoré môžu zo zákona vyžadovať sprístupnenie osobných údajov) nebudetotalne.ws. predávať, zdielať, alebo prenajímať tretím stranám.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Naše webové stránky vyúžívajú bezpečnostné opatrenia pre ochranu pred stratou, zneužitím a neoprávneným zmenám informácií, ktoré sú pod našou kontrolou.

Categories